Всеки имот, независимо от стойността му, може да е ценен за нас.