Огледът и оценката са напълно безплатни. Разходите по сделката са наша отговорност.