Разбира се! Имотът е Ваш и Вие вземате всички решения.