Страстта води до прегряване

  • Всеки от нас е получавал съвета: “работи това, което обичаш и няма да имаш и един работен ден в живота си“. Несъмнено в основата на нашето личностно и професионално развитие стои мотивацията. Тя е двигателят към постигането на нашите цели и това е причината, поради която експерти от цял свят в областта на човешките ресурси разискват тази проблематика. Едва ли може да се достигне до единна концепция за ключовите фактори, които ни мотивират, но страстта към работата със сигурност намира своето централно място в този дълъг и нееднозначен списък. Въпреки че съществуват редица мотивационни теории, специалистите постигнаха единодушие в тезата, че вътрешната мотивация има по-голяма роля и значение за нашите постижения. Да посветиш времето си на това, което искаш, а не на това, което трябва, винаги дава своето отражение в равнището ни на мотивация. Тук намира своето място друг популярен съвет: „Трябва да правиш това, което искаш“. Страстта към работата подобрява креативността, ефективността и концентрацията, но какви рискове крие това?

  • Тази теория звучи правдоподобно, но „монетата винаги има две страни“. Проучване на Harvard Business Review хвърли светлина по една малко по-различна гледна точка, според която, ако поставяме знак за равенство между работата и любимото занимание, увеличаваме риска от “burnout”. На кого му е необходима почивка, когато Вие никога не работите наистина? Наскоро Световната здравна организация включи „прегряването“ в Международна класификация на болестите IDC-11, като твърди, че „се отнася конкретно до явления в професионалния контекст … синдром, концептуализиран като резултат от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно управляван…”. Последствията тук могат да бъдат изключително тежки и трудни за дефиниране. Силното идентифициране на работата като хоби поставя началото на дисбаланса между професионалния и личния живот.

  • Поставянето на разумни и здравословни граници във всяко измерение от нашия живот е необходимост, за да запазим менталното и физическото си здраве в добра форма. В противен случай вместо повишена мотивация, ще получим загуба на ефективност. Почивката е в основата на нашата продуктивност, професионално и личностно развитие. Тя е навик на високоефективните хора.

Сподели в социалните мрежи

Други статии