Управлението на човешките ресурси във времена на криза
  • Последната година и половина се оказа труден период за икономиката и бизнеса. „Новото нормално“ се оказа предизвикателство и за специалистите по човешки ресурси. Обстоятелствата, към които трябваше да се приспособи бизнесът, наложиха промени в начина, по който работим, което доведе до необходимост от имплементирането на нови технологии и процеси, като фокус са нуждите и мотивацията на служителите.
  • Промени се начинът, по който се планират действията и се отчитат резултатите. Отдалеченият достъп на работното място отдалечи служителите и от корпоративната култура. Наличието на екип, в който някои служители са разположени съвместно в офис, а други вършат работата си дистанционно, представлява редица предизвикателства за мениджърите. Например, може да има война „ние срещу тях“ между колегите, подобно на феномена „централен офис и сателитен офис“. Може да има същия вид комуникация, ангажираност на екипа и проблеми с координацията, които са общи за географски разпределените екипи, но други предизвикателства са нови, като работата под сянката на глобална пандемия добавя още един слой стрес и сложност.
  • От изключителна важност е да се внимава с пропорционалното разпределение на служителите, които работят в офиса и тези, които работят от вкъщи, тъй като това оказва сериозно влияние на психичното здраве.

Намерете начини да помогнете на служителите да общуват и да си сътрудничат, за да останат в синхрон.

  • Най-голямото предизвикателство се оказа да се имплементират промените, без да се правят драстични и радикални изменения, което е фундаментално условие за постигането на т. нар. „златна среда“. Всичко това рефлектира пряко върху фирмената политика и култура, като новият фокус е свързан повече от всякога с безопасността, емоционалното здраве и отношението на служителите, които ще предопределят дългосрочния просперитет на организацията. Специалистите, които споделят своя опит, съветват да се залагат цели и високи очаквания към изпълнението на делегираните отговорности – организирайте дискусии на екипа на определен период от време.

Проследявайте емоциите на всеки член от екипа и при възникването на трудности и препятствия, предложете подкрепа.

  • Така се наложи HR мениджърите да преосмислят своята роля във времена, белязани от несигурност. Докато предишните тактики и стратегии ще продължат да бъдат част от инструментариума на мениджърите по човешки ресурси за ефективно управление на служителите, се забелязва голямата промяна в резултат на коронавируса, която фундаментално промени ролята на специалистите по човешки ресурси. Подкрепата, както и допълнителните бонуси, свързани със здравето и гъвкавото изпълнение на задачите, ще бъдат факторите, променящи „играта“.

Сподели в социалните мрежи

Други статии