Building Box

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Започнахме да градим историята с 2 офиса в страната – в София и в Благоевград. Развивахме се като франчайз партньор на ЕРА и излизаме от това партньорство като най-добрия офис в София. След като се утвърдихме в гр. София, през 2022 г. ще отворим втори офис в ключовия гр. Пловдив. Там ще наложим идеологията ни и ще се превърнем в лидери още тази година.