fbpx

Екип София

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  6

Стефани Димитрова

Мениджър

mail sdimitrova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  1

Васил Райков

Мениджър

mail vraikov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  49

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Виктория Нинова

Офис координатор

mail sofia@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Консултанти

Оферти:  5

Любен Дойчев

Консултант

mail doychev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  27

Гергана Динова

Консултант

mail dinova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  52

Богомил Събев

Консултант

mail bsubev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  25

Стоимен Борисов

Консултант

mail sborisov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  39

Антонио Стилянов

Консултант

mail astilyanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  25

Антонио Динев

Консултант

mail adinev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  12

Николета Панайотова

Консултант

mail npanayotova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  11

Васил Попов

Консултант

mail vpopov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  14

Кристин Николов

Консултант

mail knikolov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  26

Патрисия Ангелова

Консултант

mail pangelova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  4

Велизар Първанов

Консултант

mail vparvanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  30

Виктор Сердарски

Консултант

mail serdarski@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  1

Петьо Кунов

Консултант

mail kunov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  12

Владимир Аговски

Консултант

mail agovski@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  6

Борислав Гешев

Консултант

mail bgeshev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Мартина Катърова

Консултант

mail m.katarova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  6

Стоил Иванов

Консултант

mail s.ivanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  11

Виктор Данданов

Консултант

mail dandanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  1

Мадлен Карапенчева

Консултант

mail karapencheva@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  4

Кристиян Христов

Консултант

mail k.hristov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  2

Цветелина Иванова

Консултант

mail ts.ivanova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  7

Деян Златанов

Консултант

mail d.zlatanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП

Екип Пловдив

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  5

Георги Димитров

Мениджър

mail gdimitrov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  1

Георги Футлев

Мениджър

mail gfutlev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  49

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Елвира Качанова

Офис координатор

mail plovdiv@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Консултанти

Оферти:  9

Атанас Денчев

Консултант

mail adenchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  19

Екатерина Кирилова

Консултант

mail kirilova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  14

Атанаска Иванова

Консултант

mail aivanova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  26

Ана Димитрова

Консултант

mail dimitrova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  9

Георги Ганчев

Консултант

mail gganchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  41

Златина Тачкова

Консултант

mail ztachkova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  17

Румяна Кантарска

Консултант

mail rkantarska@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  16

Петя Кръстева

Консултант

mail pkrasteva@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  13

Пепо Корделов

Консултант

mail pkordelov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  7

Николай Стоянов

Консултант

mail nstoyanov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  16

Румен Павлов

Консултант

mail r.pavlov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  3

Теодор Мерджанов

Консултант

mail merdjanov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  5

Георги Ранчев

Консултанти

mail g.ranchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Юлия Дюлгерска

Консултант

mail dylgerska@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  14

Живко Костов

Консултант

mail kostov@buildingbox.bg
tel 087 990 0993
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП

Екип Варна

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  2

Юлиан Загоров

Мениджър

mail zagorov@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  49

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Марияна Николова

Офис координатор

mail varna@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Консултанти

Оферти:  26

Мирела Матеева

Консултант

mail mateeva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  5

Бойко Филев

Консултант

mail bfilev@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  19

Метин Емин

Консултант

mail emin@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  38

Ивелин Даков

Консултант

mail i.dakov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Иван Иванов

Консултант

mail idivanov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Иван Иванов

Консултант

mail isivanov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  8

Силвия Георгиева

Консултант

mail s.georgieva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  37

Мирослава Радославова

Консултант

mail mradoslavova@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  92

Вивиан Дончева

Консултанти

mail vdoncheva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Ралица Желева

Консултант

mail r.zheleva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП