fbpx

Екип София

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  7

Стефани Димитрова

Мениджър

mail sdimitrova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  1

Васил Райков

Мениджър

mail vraikov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  74

Гергана Динова

Мениджър Продажби

mail dinova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  35

Стоимен Борисов

Мениджър Продажби

mail sborisov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  18

Мария Димитрова

Мениджър Наеми

mail m.dimitrova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  66

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Виктория Нинова

Офис координатор

mail sofia@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Деница Крушарска

HR специалист

mail hr@buildingbox.bg
tel 0879 900 515

Консултанти

Оферти:  7

Любен Дойчев

Консултант

mail doychev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  56

Богомил Събев

Консултант

mail bsubev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  62

Антонио Стилянов

Консултант

mail astilyanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  26

Антонио Динев

Консултант

mail adinev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  16

Николета Панайотова

Консултант

mail npanayotova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  29

Васил Попов

Консултант

mail vpopov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  36

Кристин Николов

Консултант

mail knikolov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  35

Патрисия Ангелова

Консултант

mail pangelova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  11

Велизар Първанов

Консултант

mail vparvanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  43

Виктор Сердарски

Консултант

mail serdarski@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  31

Владимир Аговски

Консултант

mail agovski@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  19

Борислав Гешев

Консултант

mail bgeshev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Мартина Катърова

Консултант

mail m.katarova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  22

Стоил Иванов

Консултант

mail s.ivanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  23

Виктор Данданов

Консултант

mail dandanov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  16

Мадлен Карапенчева

Консултант

mail karapencheva@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  9

Кристиян Христов

Консултант

mail k.hristov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  5

Цветелина Иванова

Консултант

mail ts.ivanova@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Никола Димитрова

Консултант

mail n.dimitrov@buildingbox.bg

Оферти:  9

Иво Георгиев

Консултант

mail i.georgiev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Виктор Петков

Консултант

mail v.petkov@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  1

Георги Кънчев

Консултант

mail g.kunchev@buildingbox.bg
tel 0877 734 412
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП

Екип Пловдив

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  10

Георги Димитров

Мениджър

mail gdimitrov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  1

Георги Футлев

Мениджър

mail gfutlev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  32

Петя Кръстева

Мениджър Продажби

mail pkrasteva@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  13

Георги Ганчев

Мениджър Продажби

mail gganchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  66

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Елвира Качанова

Офис координатор

mail plovdiv@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Деница Крушарска

HR специалист

mail hr@buildingbox.bg
tel 0879 900 515

Консултанти

Оферти:  27

Атанас Денчев

Консултант

mail adenchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  32

Екатерина Кирилова

Консултант

mail kirilova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  30

Ана Димитрова

Консултант

mail dimitrova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  55

Златина Тачкова

Консултант

mail ztachkova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  26

Атанаска Иванова

Консултант

mail aivanova@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  23

Пепо Корделов

Консултант

mail pkordelov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  15

Николай Стоянов

Консултант

mail nstoyanov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  40

Георги Ранчев

Консултанти

mail g.ranchev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  8

Теодор Мерджанов

Консултант

mail merdjanov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  6

Георги Георгиев

Консултант

mail g.georgiev@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  3

Ана Каназирска

Консултант

mail a.kanazirska@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  11

Мариян Томов

Консултант

mail m.tomov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  2

Владимир Урилски

Консултант

mail urilski@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  8

Николай Видолов

Консултант

mail n.vidolov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Габриел

Консултант

mail g.yakabov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777

Оферти:  1

Павел Изворов

Консултант

mail izvorov@buildingbox.bg
tel 0877 190 777
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП

Екип Варна

CEO

Димитър Калайджиев

CEO

mail dkalaidjiev@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Мениджъри

Оферти:  2

Юлиан Загоров

Мениджър

mail zagorov@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Александрина Добрева

Офис мениджър

mail info@buildingbox.bg
tel 0877 734 412

Оферти:  29

Мирослава Радославова

Мениджър Продажби

mail mradoslavova@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  66

Кристина Шупак

Мениджър Бизнес развитие

mail kshupak@buildingbox.bg

Административен отдел

Йорданка Петева

Счетоводител

mail peteva@buildingbox.bg
tel +359 878 561 168

Марияна Николова

Офис координатор

mail varna@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Василена Василева

Маркетинг специалист

mail vvassileva@buildingbox.bg
tel 0877 646 030

Деница Крушарска

HR специалист

mail hr@buildingbox.bg
tel 0879 900 515

Консултанти

Оферти:  37

Метин Емин

Консултант

mail emin@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  33

Ивелин Даков

Консултант

mail i.dakov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Иван Иванов

Консултант

mail idivanov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Иван Иванов

Консултант

mail isivanov@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  30

Силвия Георгиева

Консултант

mail s.georgieva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Оферти:  113

Вивиан Дончева

Консултанти

mail vdoncheva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Ралица Желева

Консултант

mail r.zheleva@buildingbox.bg
tel +359 879 900 993

Николай Димитров

Консултант

mail ndimitrov@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Оферти:  5

Наталия Георгиева

Консултант

mail n.georgieva@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Оферти:  2

Калояна Дейвидсън

Консултант

mail davidson@buildingbox.bg
tel 087 990 0993

Оферти:  3

Искрен Стоянов

Консултант

mail i.stoyanov@buildingbox.bg
tel 087 990 0993
ВИЖ ЦЕЛИЯ ЕКИП